Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego oraz włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju ich dzieci oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, autyzmem i sprzężeniami oraz ich rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • doposażenie placówki w programy i pomoce dydaktyczne

  • zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy,

  • zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym,

  • zajęcia rewalidacyjne,

  • zajęcia rozwijające zainteresowania

  • realizację szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli

  • działania dotyczące współpracy z rodzicami

  • realizacja działań z doradztwa edukacyjno- zawodowego

  • realizacja zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą i kreatywną uczniów.

Biuro projektu:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt „Edukacja specjalna w powiecie bielskim” realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie reprezentowane przez Podlaski Oddział NFDK z siedzibą w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.2 „ Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”, Priorytetu inwestycyjnego 10.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia”.

Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 uczniów niepełnosprawnych (14 K) przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego, włączenie 70 rodziców w proces wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim poprzez doskonalenie kompetencji 9 nauczycieli (9 K) i doposażenie 6 pracowni oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia z dogoterapii  do stycznia 2019 r.

Proces rekrutacji prowadzony będzie w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin
Załącznik1 - Formularz zgłoszeniowy - dzieci
Załącznik2 - Formularz zgłoszeniowy - nauczcyciel
Oświadczenie i deklaracja - dzieci
Oświadczenie i deklaracja - dzieci


Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.