Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 28.02.2018r.

Główny cel projektu - podniesienie do 28.02.2018r jakości oferty edukacyjnej V LO w Białymstoku ukierunkowanej na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 200 uczniów (min.148K), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: kompetencji kluczowych, cyfrowych, społecznych i przedsiębiorczych, podejmowania świadomych i trafnych decyzji edukacyjno–zawodowych, doposażenia w narzędzia TIK oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (1K) do pracy dydaktycznej w obszarze informatyki.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery (Partner projektu).

Zakres wsparcia dla uczniów klas I-III – w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia:

- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego;

- rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, geografii;

- indywidualne konsultacje z wybranego przedmiotu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- z zastosowaniem metody eksperymentu w formie kół zainteresowań z matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki;

- rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach „Koła grafiki 3D” i „Koła robotyki”;

- rozwijające umiejętności społeczne – warsztaty: Komunikacja, Efektywne uczenie się, Autoprezentacja, Rozwiązywanie konfliktów, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, Trening kreatywności;

- rozwijające kompetencje przedsiębiorcze – „Koło Przedsiębiorczości”;

- z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – indywidualne spotkania doradcze oraz warsztaty: Moje predyspozycje, Planuję karierę, Młodzi na rynku pracy.

 

 

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy 2017/2018

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.