Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi trenera w ramach Zapytania nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER

Szanowni Państwo,

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach  zapytania ofertowego nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER z dnia 01.03.2018r. na świadczenie usługi trenera w ww. projekcie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl, http://projekt.kobietypracujace.eu i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

  1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
  2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
  3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach :

        Treść specyfikacji zapytania

        Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

        Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy

        Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

folder pobierz

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.).

Zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem wymagań określonych
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 12 633 08 53, w dni robocze w godzinach od 9.00 - 17.00.

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Czesław Noworol

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

 

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.