Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności uprzejmie informuje o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER z dnia 01.03.2018r. na świadczenie usługi trenera w ww. projekcie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Zapytanie ofertowe przez cały czas składania ofert było opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nfdk.pl/ oraz wywieszone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 09.03.2018 r. do godz. 16.00.

Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Wszystkie 4 oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu i są ważne.

Ofert nieważnych nie było.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie informuje, iż w wyniku postępowania, w oparciu o kryteria podstawowe i premiujące wyłoniono wykonawcę do realizacji zamówienia:

  1. Agnieszka Budek , adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , os. Ogrody 30/42  Data oferty  09.03.2018  
  1. Marek Strzelecki , adres: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2 B/1 Data oferty  08.03.2018  
  1. Arkadiusz Wiecha , adres: 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa 4  Data oferty  08.03.2018

 Ogoszenie-o-wyniku-postpowania-Zapytanie-nr-3ZK2018-4.3-POWER.pdf

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.