Sample image

NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY (NFDK)

to organizacja krajowa zrzeszająca ponad 2000 doradców zawodowych, naukowców, psychologów, socjologów, ekonomistów, prawników, osoby związane z poradnictwem zawodowym oraz instytucje rynku pracy, inne podmioty publiczne i prywatne, organizacje społeczne, zajmujące się profesjonalnym doradztwem kariery w Polsce i za granicą (HdBA). NFDK posiada uznany potencjał edukacyjny, dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku ponad 25-letniej działalności. NFDK jest inicjatorem wielu reform i rozwiązań prawnych dla instytucji rynku pracy i edukacji. W ostatnich 5 latach NFDK zrealizowało 21 projektów UE w całym kraju z zakresu doradztwa i wparcia rynku pracy i edukacji, w tym projekty metropolitalnych obszarów edukacyjnych. Obecnie NFDK wskazuje i podkreśla wielkie znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na naukę w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnej polskiej gospodarki rynkowej opartej na wiedzy. NFDK współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach Unii Europejskiej w ramach wielu projektów zagranicznych. Przykładem jest zrealizowany z wyróżnieniem i nagrodą Komisji Europejskiej, projekt UE Kobieta-Zawodowiec, poświęcony aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w rzemiośle. W obecnym czasie NFDK jest partnerem wykonawczym projektu wdrożeniowego POWR dla 4 makroregionów: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.

Głównymi celami, realizowanymi przez Forum są:

 • Tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce;
 • Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych;
 • Popularyzacja idei doradztwa kariery i uświadamianie jego wagi w budowaniu nowoczesnego rynku pracy, oraz zwalczania bezrobocia;
 • Współpraca z instytucjami samorządowymi, oraz rządowymi w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce, oraz zwalczania bezrobocia – współpraca między innymi z Urzędami Marszałkowskimi województw, Komisją Edukacji i Nauki Senatu RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak "Szkoła i Sieć Pracy".

 Dołącz do nas

Sample image

Członkostwo w Narodowym Forum Doradztwa Kariery pozwala na czynny udział w tworzeniu nowoczesnego poradnictwa zawodowego w Polsce, a także daje dostęp do warsztatów, szkoleń i konferencji organizowanych przez stowarzyszenie.

Aby zostać członkiem Forum, należy:

 • Pobrać z działu DO POBRANIA formularz "Deklaracja członkowska" i wypełnić go czytelnie;
 • Wpłacić na konto stowarzyszenia roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej na dany rok. Dane do wpłaty znajdują się w dziale KONTAKT. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, rok za który uiszczana jest składka oraz województwo, w którym mieszka wpłacający;
 • Wypełnioną Deklarację członkowską wraz z dowodem wpłaty składki oraz zdjęciem legitymacyjnym w formacie 3,5 x 4,5 cm należy przesłać pocztą na adres Krakowskiego Biura Zarządu NFDK (adres w dziale KONTAKT);
 • Po otrzymaniu i weryfikacji powyższych dokumentów Biuro Zarządu przesyła na adres e-mail aplikującego potwierdzenie wciągnięcia na listę członków NFDK, a następnie - pocztą tradycyjną - legitymację członkowską podbitą na rok bieżący.  

 

Przedłużenie członkostwa w NFDK na kolejny rok:

 • Aby przedłużyć członkostwo w Forum na kolejny rok należy z początkiem nowego roku kalendarzowego uiścić składkę członkowską w wysokości podanej przez Biuro Zarządu na stronie Stowarzyszenia.
 • Składkę można uiścić na dwa sposoby:
 • - poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia, w tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, rok za który wpłacana jest składka, oraz województwo, w którym mieszka wpłacający. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faksem lub mailem do Krakowskiego Biura Zarządu;
 • - poprzez wpłatę bezpośrednio u skarbnika danego województwa, w tym wypadku należy zachować potwierdzenie wpłaty, które wystawi Skarbnik przy przyjmowaniu składki.

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci