Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych:


Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności korzystania z narzędzia Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych, oraz uzyskanie prawa do jego stosowania.

Opis narzędzia:

Przeprowadzenie Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych ma na celu pomóc osobie w określeniu własnej ścieżki kariery zawodowej, na każdym etapie życia. Np. przy podejmowaniu decyzji wyboru zawodu, znalezienia obszaru pracy czy też rozpoczęcia działalności przedsiębiorczej.

KUP oparty jest na teorii stylów poznawczych Nosal. Teorie te opisują wszystkie zasadnicze czynności umysłowe człowieka. Obejmują one procesy odbioru informacji uczenia się i myślenia oraz złożone czynności, jak podejmowanie decyzji, kontrolę intelektualną i emocjonalną Golemana. W diagnozowaniu predyspozycji, sukcesu zawodowego, uzdolnień, bierze się pod uwagę tylko te style, które są ważne ze względu na rodzaj pracy czy też planowanie ścieżek karier zawodowych.  

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Uczestnicy: doradcy zawodowi

Zakres tematyczny:

  • Teorie przedsiębiorczości
  • Charakterystyka narzędzia i możliwości zastosowań.
  • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu metody.
  • Obliczanie i interpretacja wyników.
  • Profil uzdolnień przedsiębiorczych.
  • Sprawdzian nabytych kompetencji w zakresie stosowania metody KUP.

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów obejmujących wykłady i analizę wyników KUP.

Prowadzący: Autor metody


 

Szkolenia