Miasteczko Zainteresowań Zawodowych:


Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności korzystania z narzędzia Miasteczko Zainteresowań Zawodowych oraz praw do stosowania narzędzia.

Opis narzędzia:

MZZ oparte jest na teorii Johna L. Hollanda i jego koncepcji modelu heksagonalnego. MZZ pozwala na uzyskanie profilu zainteresowań zawodowych i diagnozowanie aspiracji i kompetencji zawodowych. Otrzymany profil zainteresowań zawodowych można porównać z profilem obszaru pracy, zawodu, stanowiska pracy, uzyskanym z metody KOOP.

MZZ może być stosowane do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, jak również do doboru pracowników do określonych obszarów pracy, zawodów, lub stanowisk.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Uczestnicy: doradcy zawodowi

Zakres tematyczny:

  • Rola zainteresowań w planowaniu kariery zawodowej.
  • Podstawy teorii Johna L. Hollanda.
  • Zasady budowy testu Miasteczko Zainteresowań Zawodowych.
  • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu metody.
  • Zasady interpretacji wyników, w diagnozowaniu zainteresowań zawodowych
  • Diagnozowanie zainteresowań zawodowych, typów umysłu korespondujących z określonym obszarem pracy, zawodami, lub specjalnościami.
  • Profil zainteresowań zawodowych.
  • Wskaźniki spójności i zróżnicowania profilu.
  • Sprawdzian nabytych kompetencji w zakresie stosowania metody Miasteczko Zainteresowań Zawodowych.

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów obejmujących wykłady, oraz analizowanie wyników MZZ

Prowadzący: Autor metody


 

Szkolenia