Repertorium Kompetencji Zawodowych:


Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności stosowania narzędzia Repertorium Kompetencji Zawodowych oraz uzyskanie certyfikatu pozwalającego na korzystanie z niego.

Opis narzędzia:

Zasadniczym w tej metodzie jest pomoc w uzyskaniu obrazu własnych kompetencji przez człowieka, który zwraca się z taką potrzebą do doradcy zawodowego, w dowolnym okresie swego życia, i na dowolnym etapie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kompetencje stały się źródłem zainteresowania wszystkich pracodawców. Rozpoznanie kompetencji jest ważnym wyznacznikiem indywidualnej kariery zawodowej, na dowolnym etapie kariery zawodowej. Ważna jest również problematyka rozpoznania kompetencji u młodzieży. Młodzi ludzie posiadają kompetencje zdobyte w procesie edukacji, jak również w trakcie własnych doświadczeń życiowych, w trakcie staży i praktyk zawodowych oraz często w trakcie pracy dorywczej. Dzięki temu młodzież posiada coraz więcej kompetencji nieformalnych. Zatem, rozpoznanie ich staje się coraz ważniejsze. Rozpoznanie kompetencji jest niejednokrotnie warunkiem uzyskania zatrudnienia, i jest ważne szczególnie dla młodzieży, dla osób poszukujących pracy, przekwalifikowujących się, bezrobotnych.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Uczestnicy: doradcy zawodowi

Zakres tematyczny:

  • Rola kompetencji w planowaniu kariery zawodowej.
  • Rola kompetencji w pracy doradcy.
  • Zasady budowy kwestionariusza Repertorium Kompetencji Zawodowych.
  • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu metody.
  • Zasady interpretacji profilu Credo Zawodowe i Profilu Kompetencji Zawodowych.
  • Sprawdzian nabytych kompetencji w zakresie stosowania metody Repertorium Kompetencji.

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów obejmujących wykłady i analizę wyników RKZ.

Prowadzący: Autor metody


 

Szkolenia