ROZMOWA DORADCZA PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM PRACY DORADCY ZAWODOWEGO:


 

Cele szkolenia: Poznanie i doskonalenie technik prowadzenia rozmowy doradczej z klientem dla Doradców zawodowych.

Zakres tematyczny:

  • Struktura rozmowy doradczej
  • Stosowanie i formułowanie pytań podczas rozmowy doradczej- ćwiczenia
  • Zastosowanie elementów coachingu podczas porady indywidualnej
  • Bariery komunikacyjne podczas procesu doradczego
  • Model doradcy a charakterystyka klientów i ich problemów klientów
  • Analiza przypadku - symulacja porady indywidualnej

Ilość godzin: 24 (3 dni)

Metoda szkolenia: szkolenie macharakter teoretyczno-praktyczny, składa się z części opisowej oraz warsztatów, w czasie których uczestnicy doskonalą poznane techniki prowadzenia rozmów doradczych. 


 

Szkolenia