Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY NFDK

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

IIKKD

STRONA WWW  II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO
https://kongresnfdk.pl/
REJESTRACJA ON-LINE DO UDZIAŁU W II KONGRESIE
https://kongresnfdk.pl/formularz-rejestracyjny/

Szczegóły konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu i programie oraz na stronie internetowej https://www.kongresnfdk.pl
Proces rejestracyjny do udziału w kongresie odbywa się przez stronę internetową https://www.kongresnfdk.pl w zakładce REJESTRACJA lub linkiem https://kongresnfdk.pl/formularz-rejestracyjny/
Szczegółowy udział w panelach dyskusyjnych, osób zainteresowanych zostanie podany po ich potwierdzeniu na stronie https://www.kongresnfdk.pl w zakładce PROGRAM lub pod linkiem https://kongresnfdk.pl/program-kongresu/

ZAPROSZENIE INFORMATOR II KONGRESU pobierz PDF : Informator II Kongres Kształcenia Dualnego

LOKALIZACJA i MIEJSCE II KONGRESU https://kongresnfdk.pl/lokalizacja/

Konferencja odbędzie się w dniu 14.09.2023 roku w Warszawie godz. 11.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Auditorium Maximum – Aula im. Roberta Schumana (budynek 21 - aula 101 wejście górne) Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

CEL II KONGRESU
Celem obecnego II Kongresu Kształcenia Dualnego jest wypracowanie programu rozwoju edukacji zawodowej,
prowadzonej przemiennie w szkole i miejscu pracy, w oparciu o integrację gospodarczą różnych środowisk społecznych. Szczególny charakter konferencji wynika z kontynuacji przedsięwzięcia cyklicznego -  pierwszej ogólnopolskiej edycji I Kongres Kształcenia Dualnego, który odbył się w dniu 8 grudnia 2022r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i był honowany patronatami 5 ministrów. Nasze konferencje – kongresy kształcenia dualnego, przewidziane są jako przedsięwzięcia cykliczne o szerszej perspektywie, obejmującej również zagadnienia i problemy upowszechniania procesów kształcenia dualnego, wspierających zadania służące ułatwieniu dostępu do rynku gospodarczego, skierowane do szerokiego grona odbiorców, sprzyjające integracji społecznej i gospodarczej. Integracja gospodarcza w połączeniu z działaniami rozwoju doradztwa zawodowego dla młodych ludzi ma kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń wielu grup społecznych (kształcenie dualne młodzieży upowszechniane przez instytucje gospodarcze). Integracja gospodarcza wpływa na przedsiębiorczość młodych osób i rynek pracy w nowej perspektywie oraz wpływa na rozwój doradztwa zawodowego dla młodych osób (kształcenie dualne młodzieży uczącej się i wybierającej zawód).
Głównym tematem II Kongresu będzie prezentacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń uczniów szkół branżowych, którzy kształcą się zawodowo u pracodawców. Od 1 września 2023 r. uczniowie w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wypłatę 700+ zł brutto miesięcznie z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Młodocianym pracownikom od 1 wrzesnia 2023 roku będzie przysługiwać w III roku nauki wynagrodzenie na poziomie 10% (I rok 8%, II rok 9%) przeciętnych zarobków w gospodarce. Jest to obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, a ich brak na rynku staje się fundamentalną barierą dla rozwoju gospodarczego.Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju. Kształcenie dualne rozwija się także w przemyśle, handlu i rolnictwie.O potrzebie rozwijania nauki zawodu u pracodawców świadczą dane przedstawione na I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się w grudniu 2022 r. Statystyki pokazują, że w Polsce tylko 10% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w ramach branżowych szkół I stopnia, kształci się zawodowo u pracodawców. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej naukę zawodu u pracodawców pobiera ok. 50% młodzieży. Rozwijanie kształcenia dualnego w kraju, jest zatem kluczowe dla młodych ludzi oraz gospodarki.

TEMATYKA II KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO :
1. Kształcenie dualne w Polsce – diagnoza stanu kształcenia prowadzonegoprzemiennie w szkole i miejscu pracy
2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego
3. Doradztwo zawodowe na rzecz edukacji dualnej
4. Młodociani pracownicy – status uczniów i pracowników
5. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
6. Założenia programu rozwoju kształcenia dualnego w Polsce

PROGRAM II KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO 14.09.2023r.:
11.00-11.15 - Otwarcie Kongresu
11.15-12.45 I PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : KSZTAŁCENIE DUALNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY WŁADZ PAŃSTWOWYCH.
INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY
- PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI CENTRALNYCH
12.45 - 13.00 - Przerwa kawowa, poczęstunek
13.00 - 14.30 II PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM - JAK TO SIĘ ROBI?
- PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI INTERESARIUSZY KSZTAŁCENIA DUALNEGO,

REPREZENTUJĄCYCH SEKTORY: PUBLICZNY, POZARZĄDOWY I PRYWATNY
14.30 - 15.00 - Lunch, desery
15.00 - 16.30 III PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : POWIATY - DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GOSPODARKI I EDUKACJI
- PANEL Z UDZIAŁEM PRAKTYKÓW KSZTAŁCENIA DUALNEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH

ZA ORGANIZACJĘ I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCÓW W WYMIARZE LOKALNYM
16.30 – Podsumowanie II Kongresu Kształcenia Dualnego.

PATRONI HONOROWI Kongresu Kształcenia Dualnego:
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Edukacji I Nauki
Minister Rozwoju i Technologii
Marszałek Województwa Lubelskiego

..........................................................................................................................................

UWAGA UCZESTNICY KONGRESU i zaproszone organizacje rzemieślnicze:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w dniu 15.09.2023r. zaprasza Uczestników kongresu
na wydarzenia i imprezy towarzyszące konferencji :
Warsztaty dyskusyjne w Hotelu Windsor - Jachranka 75, 05-140 Serock

Przyjazd i zakwaterowanie
odbywa się w dniu 14.09.2023r. od godz. 17.00
w recepcji
Hotel WINDSOR - Jachranka 75, 05-140 Serock.

 infografika

Wydarzenia i imprezy towarzyszące konferencji :
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym
Warsztaty szkoleniowe i konsultacje z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym skierowane są do przedstawicieli samorządu gospodarczego rzemiosła.
Data: 15.09.2023 r. – 6 godzin dydaktycznych – wraz z udostępnieniem materiałów szkoleniowych.
Miejsce: Hotel WINDSOR – Jachranka 75, 05-140 Serock 

Uczestnikom w ramach kosztów szkolenia zostanie zapewniony nocleg z 14 na 15 września 2023r., po zakończonej konferencji II Kongres Kształcenia Dualnego oraz wyżywienie w dniu warsztatów.
Udział w warsztatach szkoleniowych potwierdzony zostanie certyfikatem uczestnictwa.

Program szkolenia:

 1. Informacja zawodowa i jej zastosowania w pośrednictwie pracy w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle:
  – pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w doradztwie zawodowym,
  – metody pozyskiwania informacji,
  – źródła informacji,
  – selekcja informacji,
  – wymagania pracodawców na wybranych stanowiskach,
  – profil osobowościowy w zawodach rzemieślniczych,
  – pożądane cechy charakteryzujące kandydata do nauki zawodu i pracy w rzemiośle.
  – opis zawodu: struktura charakterystyki zawodowej, zasady prowadzenia wywiadu, narzędzia do opisu zawodów, kwestionariusz – opisywanie zawodu, kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
 2. Analiza preferencji i predyspozycji ucznia w zawodzie w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych:
  – analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych w rzemiośle / bariery utrudniające realizację celu,
  – motywacja osiągnięć,
  – motywacja unikania niepowodzeń,
  – mechanizm podjęcia decyzji + planowanie.
 3. Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
 4. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych
 5. Miasteczko Zainteresowań Zawodowych
 6. Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
 7. Planowanie rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 8. Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju lokalnym

Kontakt:

Biuro Zarządu Krajowego NFDK
31-126 Kraków ul. Ambrożego Grabowskiego 3 lok.1
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 501 747 378  +48 517 517 002
strona internetowa : www.nfdk.pl

Zobacz także strony tematyczne NFDK  dotyczące promocji kształcenia zawodowego/dualnego :
infodoradztwo.pl 
ezawodowcy.pl   bud.ezawodowcy.pl

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.