Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY, ZARZĄD KRAJOWY I RADA NAUKOWA zapraszają na:
I KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO Kongres Kształcenia Dualnego 8.12

STRONA WWW KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO

http://kongresnfdk.pl/

REJESTRACJA ON-LINE DO UDZIAŁU W KONGRESIE

http://kongresnfdk.pl/formularz-rejestracyjny/

INFORMATOR I PROGRAM KONGRESU

pobierz :  Informator Kongres Ksztalcenia Dualnego 8.12.2022

LOKALIZACJA i MIEJSCE KONGRESU

http://kongresnfdk.pl/lokalizacja/

Konferencja odbędzie się dnia 8 grudnia 2022 roku w Warszawie godz. 11.00
w  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Auditorium Maximum – Aula im. Roberta Schumana (budynek 21 - aula 101 wejście górne)
Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

PATRONAT HONOROWY :
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
Minister Rodziny I Polityki Społecznej Marlena Maląg
Minister Edukacji I Nauki prof. Przemysław Czarnek
Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

CELEM KONGRESU jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno  przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres Kształcenia Dualnego wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce i na świecie, czerpiąc i prezentując doświadczenia krajów Unii Europejskiej w kształceniu dualnym

BLOKI TEMATYCZNE POSIEDZEŃ KONGRESU:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
w dniu następnym 9 grudnia 2022r.
zaprasza Uczestników kongresu na imprezę towarzyszącą :
warsztaty szkoleniowe w Hotelu Windsor - Jachranka 75, 05-140 Serock

UWAGA UCZESTNICY KONGRESU:
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników kongresu na szkolenie do Hotelu WINDSOR - Jachranka 75, 05-140 Serock:
odbywa sie w dniu 8 grudnia 2022 od godz. 16.00 w recepcji hotelu

 kształcenie dualne schemat

Temat szkolenia: DORADZTWO ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU DUALNYM zobacz link ponizej :

http://www.nfdk.pl/index.php/szkolenia/107-szkolenia/376-zarzadzanie-ksztalceniem-dualnym-prawne-aspekty-ksztalcenia-w-miejscu-pracy

W szkoleniu - warsztatach szkoleniowych  stosowane będą autorskie narzędzia i metody diagnostyczne NDFK  m.in. nowy Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych  nowe Repertorium Kompetencji oraz nowe techniki multimedialne NFDK z aktywnym wsparciem on-line. Po zakończonych warsztatach szkoleniowych NFDK przeprowadzi procedurę certyfikacji.

Kontakt:

Biuro Zarządu Krajowego NFDK
31-126 Kraków ul. Ambrożego Grabowskiego 3 lok.1
napisz do nas email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zadzwoń :  tel. +48 501 747 378  +48 517 517 002

zobacz stronę  : www.nfdk.pl

Zobacz więcej - strony tematyczne NFDK  dotyczące promocji kształcenia dualnego : ezawodowcy.pl   bud.ezawodowcy.pl

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza  w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z  utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania  systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie  edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.  

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Zostaną doposażonych sześć pracowni przedmiotowych, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów białostockich Uczelni o specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z partnerami (Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2) szkoła ćwiczeń będzie  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

2SLO stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022
 
Środki finansowe:
 1 346 861,72 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku

Partner Projektu:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie

Szczegółowe informacje: https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/

 logo

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.

Głównymi celami, realizowanymi przez Forum są:

  • Tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce;
  • Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych;
  • Popularyzacja idei doradztwa kariery i uświadamianie jego wagi w budowaniu nowoczesnego rynku pracy, oraz zwalczania bezrobocia;
  • Współpraca z instytucjami samorządowymi, oraz rządowymi w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce, oraz zwalczania bezrobocia – współpraca między innymi z Urzędami Marszałkowskimi województw, Komisją Edukacji i Nauki Senatu RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak "Szkoła i Sieć Pracy".

Brak nowych postów w aktualnościach. Zapraszamy wkrótce!
Wszystkie posty z tej kategorii po upływie 6 mięsięcy automatycznie przekazywane są do Archiwum.


 

Biuro Zarządu Krajowego
31-126 Kraków
ul. Grabowskiego 3/1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


+48 517 517 002
+48 500 482 333
+48 501 747 378


NIP: 5262735277

Nr konta 
Bank Millenium 
46116022020000000119990625 


Siedziba w Warszawie
al. Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.