Biuro Zarządu w Krakowie
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
e-mail: nfdk.kr@nfdk.pl
Tel: 012 633 08 53
Fax: 012 633 08 53
NIP: 5262735277

Siedziba w Warszawie
al. Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa

 

 

 

Forum dysusyjne członków NFDK

Forum dysusyjne stanowi miejsce wymiany poglądów i opinii dla wszystkich członków Forum.

Aby wejść na forum członków Narodowego Forum Doradztwa Kariery kliknij tutaj

Aktualności

Seminarium 3.12.2014 Łódź

 3.12.2014  w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyło się seminarium ,pod patronatem NFDK , nt. Tendencje we współczesnym doradztwie kariery.

Zaproszeni  Goście:

Z-ca dyr. Dep. Kultury i Edukacji Urz. Marszałkowskiego w Łodzi p. Mariola Mirecka,

Wiceprezes NFDK p. Włodzimierz Trzeciak,

Dyrektor PUP Łódź-Wschód p. Krzysztof Błaszczyk,

Komendant  OHP w Łodzi p. Antoni Urbanek

Prezes ZNP w Łodzi  p. Marek Ćwiek

Uczestnicy seminarium: 33 osoby : szkolni doradcy zawodowi,  przedst..WUP, OHP, poradni psychologiczno-pedagogicznych, wykładowcy AHE zajmujący się doradztwem zawodowym , w tym  członkowie i kandydaci NFDK.

Program seminarium:

1. Powitanie Gości – rektor AHE prof. dr hab. inż. Andrzej Lech Koszmider

2. Wprowadzenie  - prorektor ds.  Nauki i Rozwoju AHE dr Leszek Kuras

3. AHE w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej –  mgr  Karolina Bartczak

  i  dr Wiesław Przybyła

4. Determinanty współczesnego doradztwa zawodowego – dr Grażyna Tadeusiewicz

5. Aktualne prace NFDK – mgr Włodzimierz Trzeciak

6. Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów-doradztwo zawodowe na Platformie    OLZA AHE – specjalista ds. badań Anna Wodnicka

7. dr  Grażyna Tadeusiewicz  -   podsumowanie  seminarium  oraz  przyjęcie propozycji zorganizowania przez AHE konferencji  nt. Innowacyjnego systemu wsparcia procesu planowania kariery edukacyjno-zawodowej w okresie marzec/kwiecień 2015 , z udziałem  NFDK, PUP , OHP  i ZNP w Łodzi w oparciu o projekt OLZA  jako  przykładu dobrej praktyki .

Spotkanie organizacyjne członków NFDK – uzupełnienie składu Zarządu Łódzkiego Oddziału NFDK.

Skład Zarządu Łódzkiego NFDK:

Prezes dr Grażyna Tadeusiewicz

Sekretarz  mgr Karolina Bartczak

Skarbnik  mgr Ewa Gromek-Kotulska

Członkowie Zarządu:

dr Leszek Kuras

dyr. Krzysztof Błaszczyk

Komisja Rewizyjna:

mgr Andrzej Domagała

mgr Barbara Kochanowska

dr Dorota Nawrat

   Dotychczasowym  Członkom Zarządu Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery składamy serdeczne podziękowania za współpracę.


KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ pt.:EDUKACJA CYFROWA - SYSTEM ZAWODOWEJ EDUKACJI DUALNEJ

ZAPROSZENIE

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

 

ma przyjemność zaprosić

  Szanownych Państwa na                                                

 

KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ

 

pt. „EDUKACJA CYFROWA - SYSTEM ZAWODOWEJ EDUKACJI DUALNEJ”

 

organizowaną w ramach Projektu
„PI E - podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

pod Honorowym Patronatem

 Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

Konferencja odbędzie się w Dużej Sali
Starostwa Powiatowego w Lublinie

ul. Spokojna 9 w Lublinie

w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 11.00

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia  24 czerwca 2015 roku telefonicznie na nr 12 633 08 53 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub e-mail: nfdk.kr@nfdk.pl 


Doradca Kompetencji w popytowym modelu doradztwa kariery

Europejski Tydzień Kompetencji, Kompetencje dla Firm, Kompetencje w Edukacji, Kompetencje dla Regionów

Białystok, 23-26 czerwca 2015 r.

W trakcie konferencji odbędzie się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Fora z Zarządem Krajowym NFDK

Zapraszamy do udziału w SESJI 5: Doradca Kompetencji w popytowym modelu doradztwa kariery

24 czerwca, 11.00 – 13.30, Uniwersytet w Białymstoku, Kampus Uniwersytecki

Szczegółowe informacje pod linkiem:

http://sendfile.pl/pokaz/381883---RiAj.html


zapytanie ofertowe 05.05.2014

 http://sendfile.pl/pokaz/357427---hfLp.html


Archiwum