Indywidualny Plan Działania:


Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metody.

Opis narzędzia:

IPD ułatwia osobom bezrobotnym tworzenie Indywidualnych Planów Działania, a następnie ich wdrażanie. Metoda ta, w nowej, zweryfikowanej wersji, powstała w wyniku doświadczeń doradców 49 Powiatowych Urzędów Pracy, którzy poprzez proces doradczy, pomogli ponad 7.5 tys. osobom bezrobotnym utworzyć Indywidualne Plany Działania, co pozwoliło im na uzyskanie zatrudnienia.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Uczestnicy: doradcy zawodowi

Zakres tematyczny:

  • Całożyciowe doradztwo zawodowe – teorie Unii Europejskiej a Indywidualny Plan Działania.
  • Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania.
  • Wdrażanie Indywidualnych Planów Działania.
  • Warsztat samopoznania – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Analiza potrzeb klienta – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Rynek pracy i warsztat edukacyjny – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Ocena zawodowa – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Przygotowywanie Indywidualnych Planów Działania – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Bilans uczestnictwa w projekcie – ćwiczenie umiejętności doradczych.
  • Pomoc doradcy w sytuacji niepowodzeń – ćwiczenie umiejętności doradczych.

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów obejmujących wykłady, oraz ćwiczenie umiejętności doradczych.

Prowadzący: Autorzy „Metodologii tworzenia Indywidualnych Planów Działania”:


 

Szkolenia