Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie:


 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla doradców zawodowych:

 • publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP, OHP);
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne;
 • ABK;
 • SzOK;
 • ZDZ;
 • Centrów Aktywizacji Zawodowej MON;
 • Zakładów karnych;
 • Instytucji i organizacji niepublicznych oraz
 • Doradców personalnych (HRM).

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zastosowanie nowych, międzynarodowych metod doradczych, mających bezpośrednie zastosowanie w codziennej pracy doradców. Doradcy mają możliwość poznania teoretycznych podstaw nowoczesnych metod w zakresie mikrodoradztwa oraz nauczenia się ich stosowania w praktyce doradczej.

Doradcy mają możliwość diagnozowania swoich kompetencji w zakresie doradztwa kariery w celu stymulowania własnego rozwoju zawodowego oraz programowania szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby, tzw. szkolenia szyte na miarę.

Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne, praktyczne ćwiczenia w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz trening umiejętności z wykorzystaniem kompleksowej analizy zachowań indywidualnych przy pomocy sprawdzonej metody Video-Training.

Uczestnicy szkolenia otrzymają książkę Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2010). Podstawy Doradztwa Kariery – z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności doradcze w świecie edukacji i pracy, we współpracy z A.E. Iveyem. Warszawa-Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Skale Samooceny Kompetencji Doradczych, opracowane na podstawie Skal Samooceny Jakości Procesu Doradztwa Zawodowego, autorstwa Prof. Augustyna Bańki.

Program szkolenia

Część I: Mikrodoradztwo
(Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt, Uniwersytet w Mannheim i Heidelbergu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.)

Szkolenie obejmuje następuje obszary tematyczne:

 • Model mikrodoradztwa Allena E. Iveya opisujący podstawowe teorie i style doradcze;
 • Model zarządzania problemami G. Egana;
 • Doradztwo nastawione na rozwiązania;
 • Model integracyjny według B.J. Ertelta und W.E. Schulza

Ćwiczenia i trening umiejętności praktycznych wynikających z omówionych koncepcji mikrodoradztwa w odniesieniu do:

 • I. podejmowania decyzji wyboru zawodu (kierunku kształcenia) przez młodzież (doradztwo w zakresie tranzycji),
 • II. rozwiązywania problemu zawodowego osób dorosłych (osoby aktywne i bierne zawodowo),
 • III. integracji osób długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy (case management, zarządzania przypadkiem),
 • IV. rozwijania umiejętności kierowania własną karierą wśród osób dorosłych, w ramach uczenia się przez całe życie.

 

Część II: Kompetencje doradcy kariery

Szkolenie obejmuje następuje obszary tematyczne:

 • Krajowe ramy kwalifikacji;

I. nowe wyzwania dla doradców,

II. bilans kompetencji, diagnoza i walidacja (wzory francuskie).

 • Europejski kodeks etyczny doradcy kariery;
 • Kluczowe kompetencje doradcy kariery;
 • Diagnoza kompetencji, samobadanie;
 • Indywidualny projekt rozwoju zawodowego.

Czas szkolenia: 32 godz. (4 dni)

Grupa: 15 – 25 osób 

 


 

Szkolenia