Poradnictwo w kształceniu dualnym – warsztat doradców kariery


Cele szkolenia:

 

 • Zakres wiedzy niezbędnej w profesjonalnym doradztwie kariery w kształceniu dualym
 • Uporządkowanie i rozszerzenie informacji na temat teorii kariery oraz rozwoju zawodowego w kształceniu dualnym
 • Zrozumienie charakterystycznych dla doradcy zawodu problemów kształcenia dualnego
 • Poznanie właściwego dla  stylu pracy z klientem
 • Udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego
 • Opanowanie umiejętności miękkich umożliwiających efektywną pracę doradcy kariery
 • Poznanie technik antystresowych oraz zasad radzenia sobie z trudnym klientem
 • Zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy 

Zakres tematyczny:

 • Kompendium wiedzy i umiejętności doradcy kariery w kształceniu dualnym
 • Samoświadomość własnej roli kształcenia dualnego
 • Style pracy doradcy oraz autodiagnoza własnego stylu w kształceniu dualnym
 • Profesjonalne przygotowanie się do spotkania z klientem
 • Automotywacja w pracy doradcy kariery
 • Wizerunek, który budzi zaufanie
 • Trening Inteligencji Emocjonalnej pod kątem pracy z trudnym klientem
 • Zarządzanie własną energią i czasem
 • Techniki antystresowe

Ilość godzin:  9 h - jednodniowe (2 przewy kawowe)

Cena : 900 zł

Prowadzący:  Prof dr. hab. Czesław Noworol - psycholog, Katarzyna Panek doradca zawodowy I stopnia

Metoda szkolenia:  Szkolenie jest prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, zgodnymi ze specyfiką przyswajania wiedzy przez osoby dorosłe:  gry i symulacje, dyskusje grupowe, burze mózgów,  case study, odgrywanie ról oraz wykład wzbogacony prezentacją multimedialną z wykorzystaniem narzedzi diagozy NFDK wraz ze wsparciem on-line.

 

 


 

Szkolenia