EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL):


Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do zdania egzaminów pozwalających na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Komputer Driving License), który jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności obsługi komputera i podstawowych programów użytkowych, a także znajomości elementarnych pojęć związanych z komputerem.

Uczestnicy uzyskują praktyczne umiejętności zastosowania komputerów do pracy, prowadzenia obliczeń, edycji tekstów, porządkowania i przechowywania danych, tworzenia prezentacji , korzystania z Internetu i komunikacji

Adresaci szkolenia:

Osoby, które pragną nabyć podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Osoby, które chcą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

 

Program:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputera
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menadżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy w sposób praktyczny uczą się pracy komputerem, wykonując zadania powierzone przez prowadzącego.

 


 

Szkolenia