Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju lokalnym szkolenie dla dyrektorów urzędów pracy, burmistrzów, starostów i wójtów:


Zakres tematyczny:

 • Istota poradnictwa zawodowego.
 • Wdrażanie strategii uczenia się przez całe życie.
 • Dokumenty Komisji Europejskiej.
 • Polityka w zakresie wprowadzania idei całożyciowego doradztwa kariery.
 • Rola doradztwa kariery w rozwoju lokalnym.
 • Doradztwo kariery a rozwój przedsiębiorczości.
 • Budowanie społeczeństwa wiedzy
 • Mobilność edukacyjna i zawodowa.
 • Rola doradztwa kariery całożyciowej w rozwoju edukacji.
 • Rozwój całożyciowego poradnictwa zawodowego – szanse i bariery.
 • Korzyści ekonomiczne związane z rozwojem całożyciowego poradnictwa zawodowego.
 • Rola Regionalnego Forum Doradztwa Kariery – potrzeba współpracy.

 

Szkolenia