KSZTAŁCENIE DUALNE

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNCJONOWANIA SYSTEMU


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie  uczestników do procedur kształcenia dualnego z analizą i interpretacją przepisów regulujacych system kształcenia dualnego w Polsce.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady na podstawie studiów przypadkui jest skierowny do podmiotów zainteresowanych wdożeniem kształcenia dualnego w zakładach pracy

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma narzędzie wyposażone w kompletny zestaw omawianych instrumentów, służące do pracy w kształceniu dualnym

Odbiorcy szkolenia:  przedsiębiorcy zainteresowani zarządzaniem i wdrożeniem kształcenia dualnego

PROGRAM SZKOLENIA: Szkolenie jst dwudniowe podzielone na 2 moduły:

MODUŁ I - 9 godzin : Zagadnienia związane z przygotowaniem zawodowym u pracodawcy:

 • Podstawy prawne systemu kształcenia dualnego do przygotowania zawodowego
 • Zasady zatrudniania młodocianych pracowników
 • Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
 • Nauka zawodu
 • Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
 • Zasady wynagradzania młodocianych
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
 • Studium przypadku
 • Wzór projektu dotyczącego planowania kształcenia dualnego

MODUŁ II - 9 godzin : Zagadnienia dotyczące kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy:

 • Podstawy prawne systemu kształcenia dualnego do praktycznego kształcenia
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Kształcenie praktyczne w podstawie programowej kształcenia w zawodach
 • Kształcenie praktyczne w ramowych planach nauczania
 • Studium przypadku
 • Narzędzia diagnostyczne dotyczące sprecyzowania w/w obszarów kształcenia dualnego
 • Analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych/ bariery utrudniające realizację celu kształcenia dualnego – tworzenie wykresu skuteczności 

 

Czas trwania: łacznie 18 godzin dydaktycznych podzielonych na 2 moduły ( 2 dni  Moduł I - 9 godzin i Moduł II - 9 godzin)

Cena: 2500 zł ( cena obejmuje 18 godzin szkoleniowych - 1800 zł (1h-100 zł ) przerwy kawowe, catering, zakwaterowanie, dodatkowe atrakcje integracyjne - 700 zł

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy symulacji komputerowych

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma narzędzia multimedialne wyposażone w komplet modułów i testów diagnostycznych

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

 

 

Szkolenia