Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju regionalnym szkolenie dla wojewodów i marszałków oraz kuratorów oświaty:


Zakres tematyczny:

 • Istota poradnictwa zawodowego.
 • Wdrażanie strategii uczenia się przez całe życie.
 • Dokumenty Komisji Europejskiej.
 • Polityka w zakresie wprowadzania idei całożyciowego doradztwa kariery.
 • Rola doradztwa kariery w rozwoju regionalnym.
 • Doradztwo kariery a rozwój przedsiębiorczości.
 • Doradztwo kariery całożyciowej a Proces Boloński.
 • Mobilność edukacyjna i zawodowa.
 • Budowanie wspólnej przestrzeni edukacyjnej w Europie.
 • Rola doradztwa kariery całożyciowej w rozwoju edukacji.
 • Rozwój całożyciowego poradnictwa zawodowego – szanse i bariery.
 • Korzyści ekonomiczne związane z rozwojem całożyciowego poradnictwa zawodowego.
 • Rola Narodowego i Regionalnego Forum Doradztwa Kariery – potrzeba współpracy.

 

Szkolenia