SYSTEM KSZTAŁCENIA DUALNEGO

JAKO MODEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie  uczestników do procedur kształcenia dualnego w systemie edukacji z analizą i interpretacją zaganień wystepujacych w funcjonowaniu systemu kształcenia dualnego w Polsce.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady na podstawie studiów przypadku i jest skierowny do podmiotów, pracowników firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorców m. in. pracowników Związku Rzemiosła

Polskiego, izb rzemiosła i przedsiębiorczości, cechów rzemiosł i przedsiębiorczości, przedsiębiorcy itp.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma narzędzie wyposażone w kompletny zestaw omawianych instrumentów, służące do pracy w kształceniu dualnym

Odbiorcy szkolenia:  pracownicy Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemiosła i przedsiębiorczości, cechów rzemiosł i przedsiębiorczości, inne podmioty zainteresowane wdrożeniem i zarzędzaniem kształceniem dualnym np. przedsiębiorcy.

PROGRAM SZKOLENIA :

Usytuowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Poskim systemie edukacji

Źródła informacji o danym stanowisku lub zawodzie w kształceniu dualnym

Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Polsce

Kształcenie dualne jako model kształcenia zawodowego :

Kształcenie dualne w polskim systemie kształcenia zawodowego

Powody wdrażania kształcenia dualnego w systemie edukacji

Bariery wdrażania kształcenia dualnego do systemu kształcenia zawodowego

 

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Cena: 900 zł  - cena obejmuje 9 godzin szkoleniowych ( 1h-100 zł ), przerwy kawowe

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy symulacji komputerowych

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma narzędzia multimedialne wyposażone w komplet modułów i testów diagnostycznych

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.


 

Szkolenia