Kompetencje pośrednika pracy - wysoka jakość usług świadczonych dla klientów:


Profesjonalna obsługa klienta

Kontakt z klientem

 • Nawiązywanie kontaktu
 • Budowanie relacji
 • Formy komunikacji
 • Emocje w komunikacji
 • Podtrzymywanie współpracy

Umiejętności identyfikowania potrzeb klienta

 • Sztuka przełamywania barier
 • Odkrywanie oczekiwań klienta
 • Efektywność pracy z klientem

Trudny klient

 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami swoimi i klienta
 • Strategie pracy z trudnym klienta

Wybrane aspekty prawne

 • Akty prawne w pośrednictwie pracy
 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracyProfesjonalna obsługa klienta

 

Szkolenia