e-CITIZEN (e-OBYWATEL):


Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do zdania egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu e-Citizen, który jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności użytkowania Internetu.

Uczestnicy uzyskują praktyczne umiejętności korzystania z możliwości Internetu takich jak poszukiwanie informacji czy komunikacja.

Adresaci szkolenia:

Osoby, które pragną nabyć podstawowe umiejętności posługiwania się Internetem. Osoby, które chcą uzyskać certyfikat e-Citizen

 

Program:

1. Podstawy użytkowania komputera i Internetu
2. Wyszukiwanie informacji w Internecie
3. Aktywne korzystanie z Internetu

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy w sposób praktyczny uczą się wykorzystania Internetu, wykonując zadania powierzone przez prowadzącego.

 


 

Szkolenia