Planowanie rozwoju zawodowego osoby niepełnosprawnej:


Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem w celu udzielenia optymalnej pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego oraz podejmowaniu zatrudnienia.

Czas trwania: 24 godziny (3 dni)

Program:

  • Definicje, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
  • Ocena przydatności zawodowej osób niepełnosprawnych.
  • Wymagania zawodów i stanowisk pracy, możliwości zawodowe osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
  • Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych. Praca z niepełnosprawnym klientem – Planowanie rozwoju zawodowego osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Warunki udzielenia prawidłowej i odpowiedzialnej porady, usługi klientowi niepełnosprawnemu.
  • Komunikacja, współpraca z niepełnosprawnym klientem, proces indywidualnego udzielania porady zawodowej osobie niepełnosprawnej.
  • Bariery w podjęciu zatrudnienia napotykane przez ON, wpływ niepełnosprawności na różne aspekty życia.
  • Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, zagadnienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne.

Metoda szkolenia:  Wykłady, prezentacje, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja grupowa.

 


 

Szkolenia