PORADNICTWO ZAWODOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH - PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI DORADCY ZAWODOWEGO:


CELE SZKOLENIA

 • Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy doradcy zawodowego w odniesieniu do pracy z klientem indywidualnym (IPD)
 • Synteza wiadomości uzyskanych od klienta, przeprowadzenie rozmowy doradczej, określenie celów zawodowych, nabycie umiejętności analizy potrzeb klienta.
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia porad grupowych

 

ADRESACI SZKOLENIA: Nowozatrudnieni doradcy zawodowi oraz osoby, które w wyniku wdrożenia standardów usług rynku pracy będą wykonywały pracę z zakresu poradnictwa zawodowego.

ILOŚĆ GODZIN: 16 (2 dni)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Poradnictwo zawodowe w świetle zadań ustawowych oraz standardów usług rynku pracy

 • Rola doradcy zawodowego w aspekcie zadań ustawowych
 • Wymagania stawiane osobie zatrudnionej na stanowisku doradca zawodowy oraz rozwój zawodowy
 • Dokumentacja obowiązująca w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo indywidualne- sposoby postępowania w pracy z klientem indywidualnym:
 • Rozmowa doradcza - fazy rozmowy
 • Zasady tworzenia Indywidualnego Planu Działania
 • Specyfika pracy z różnymi klientami
 • Umiejętność zadawania pytań otwartych

 

Poradnictwo grupowe - wybrane elementy pracy z grupą:

 • Podstawowe aspekty dotyczące grupowego poradnictwa zawodowego
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w pracy z grupą: aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, podsumowanie, komunikat ”Ja”, komunikacja niewerbalna
 • Bariery w komunikacji: dobre rady, wypytywanie, pocieszanie, zmiana tematu.

Informacja zawodowa indywidualna i grupowa w poradnictwie zawodowym

Formy udzielania informacji oraz obszary dotyczące udzielanych informacji

Symulacja porady zawodowej oraz ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi 
(testy i autotesty )stosowanych podczas rozmowy doradczej

 

METODA SZKOLENIA

 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych w rozmowie indywidualnej ( autotesty)
 • Symulacja porady zawodowej
 • Burza mózgów
 • Prezentacja multimedialna

 CENA: 1200 zł


 

Szkolenia