„Metoda Hiszpańska” 
Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia.:


Cele szkolenia:

Poznanie nowych technik pracy z Klientem. Nabycie umiejętności łączenia indywidualnych i grupowych form pracy z Klientem.

Opis narzędzia:

Metoda hiszpańska to metoda służąca rozwijaniu indywidualnych cech, ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Jest metodą pracy z osobami bezrobotnymi, które charakteryzuje bardzo mała motywacja do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem pracy.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne (3 dni)

Uczestnicy: Doradcy zawodowi, Liderzy Klubu Pracy, osoby pracujące z osobami biernymi zawodowo.

Zakres tematyczny:

  • Teoretyczne podstawy systemowego podejścia zorientowanego na rozwiązanie problemu, ukierunkowanego na zasoby klienta
  • Metody pracy z klientami - podstawy teoretyczne określające wzajemny stosunek doradcy i klienta.
  • Definicja i cele metody hiszpańskiej.
  • Adresaci programu – kryteria doboru
  • Podstawowe techniki pracy i cel ich stosowania.
  • Łączenie indywidualnych i grupowych form pracy z klientem: fazy pracy indywidualnej i fazy pracy grupowej
  • Ramowy rozkład programu
  • Wdrożenie metody hiszpańskiej w pracę z różnymi grupami klientów. Informacje praktyczne po zastosowaniu metody.
  • Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym.

Metoda szkolenia: Szkolenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji kierowanej.

Prowadzący: Autor metody


 

Szkolenia