Analiza preferencji i predyspozycji klienta w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych:


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie do pracy doradcy zawodowego elektronicznych testów i narzędzi do badania klienta wraz z modułami analizy danych, co pozwoli na szybkie, kompletne i wielopłaszczyznowe zdiagnozowanie jego sytuacji, a więc uzyskanie pełniejszego obrazu klienta w krótszym czasie. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma narzędzie wyposażone w kompletny zestaw omawianych instrumentów, służące do pracy z klientem. 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I: OPANOWANIE NARZĘDZI DO TWORZENIA PROFILU I MAPY KOMPETECJI KLIENTA

  • Obszary diagnozy zawodowej klienta niezbędne przy analizie preferencji i predyspozycji zawodowych
  • Elektroniczne narzędzia diagnostyczne dotyczące sprecyzowania w/w obszarów- praktyczne nabywanie umiejętności
  • Elektroniczna Analiza SWOT- świadomość mocnych i słabych stron- okazji i zagrożeń
  • Wartości/ zainteresowania/ antypreferencje

 

MODUŁ II: OKREŚLENIE POZIOMU MOTYWACJI PODSTAWĄ DO EFEKTYWNEGO PLANOWANIA

  • Analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych/ bariery utrudniające realizację celu z wykorzystaniem komputera – tworzenie wykresu skuteczności
  • Motywacja osiągnięć
  • Motywacja unikania niepowodzeń

 

MODUŁ III: UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA PROFILU ZAWODOWYCH OSOBY DIAGNOZOWANEJ

  • Mechanizm podjęcia decyzji + planowanie, przeprowadzanie symulacji komputerowych
  • Konstruowanie planów działania przy pomocy narzędzi elektronicznych.
  • Wzór projektu dotyczącego planowania alternatywnych dróg rozwoju zawodowego.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne (3 dni)

Metoda szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy notebooków

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma narzędzie multimedialne wyposażone w komplet modułów i testów diagnostycznych do pracy z klientem.


 

Szkolenia